Amb l'Electropuntura Bioenergética coneixem l'estat de l'organisme i amb els preparats bioinformatius retornem la armonia i l'equilibri.
Els preparats naturals estan basats en una combinació exacta de substàncies herbàcies i partícules informatives, les quals han estat seleccionades amb l'ajuda de mètodes psicotrónic i fitoterapeútics. Els preparats bioinformatius afecten a l'organisme humà a dos nivells, ja que la part curativa incideix directament en els òrgans específics i els processos del cos humà i la part informativa, és la que a través de la bioresonancia, elimina les causes de la malaltia.
Els preparats regeneratius d'ampli espectre, elaborats amb herbes medicinals segons els últims coneixements de la fitoteràpia, psicotrónica, cristalterapia i bioresonancia. Aquests preparats altament concentrats estanfets amb una tecnologia especial. No contenen alcohol ni sucre, són aptes per als diabètics. Tots els components d'herbes que conté són diluibles en aigua i en alcohol.

KOROLEN
 
Meridians  KOROLEN Aquest compost d'herbes, energia dels cristalls i partícules informatives, harmonitza principalment el got governador del cor, pericardi, triple escalfador, connexió i la branca lateral de melsa, ronyons i del fetge. El meridià governador, es projecta des de l'eix central posterior del tronc fins al cap; aquesta via central repercuteix en el bon funcionament general de l'organisme i realitza la  ”supervisió” del mateix.
Korolen és un dels preparats del pentagrama més potent. En els quadres mes complicats podem aprofitar-nos de la seva actuació tan complexa. Regula el funcionament del cervell, gots sanguinos i la sang.

REGALEN
 
Meridià REGALEN afecta principalment als meridians del fetge, vesícula biliar, triple escalfador i al seu torn, al conjunt de problemes derivats del seu mal funcionament. Paral·lelament influeix en la via tendomusculard'intestí gruixut, la branca lateral d'intestí prim a la bufeta,i la connexió de estomago amb la bufeta.
VIRONAL
 
Meridianos VIRONAL afecta principalmente a los meridianos de pulmón, intestino grueso, bazo, triple calentador y conexión de intestino delgado. Los síndromes típicos relacionados con el meridiano de pulmón son: problemas respiratorios, tos, dolor de garganta, sudores y muchos más.
 
GYNEX

Meridians  GYNEX harmonitza principalment el got concepció  i la seva connexió, el triple escalfador, (ram lateral del pulmó), la seva connexió amb el estomag i l'intestí gruixut, via tendomuscular inclosa. Existeix una relació directa dels problemes del baix ventre amb les alteracions funcionals de la via de concepció.
 
RENOL

Meridians. RENOL harmonitza principalment als meridians de ronyons, bufeta, melsa, via tendomuscular de triple escalfador, branca lateral de pericardi i així influeix positivament la insuficiència dels òrgans localitzats en aquests meridians.
 
Pagina oficial de ENERGY ESPAÑA   www.energyuniverse2.es/productos/